Lựa chọn chính xác vị trí và tư thế đứng khi chơi bóng bàn (Phần 1)

Để thành thục trong cách chơi bóng bàn cần nhiều thời gian luyện tập và tuân thủ các luật bóng bàn theo quy định, cùng tìm hiểu về vị trí đứng và tư thế đứng khi chơi bóng bàn. Phương pháp chọn vị trí đứng khi chơi bóng bàn được xác định theo cự ly giữa người đánh bóng bàn với bàn bóng mà có thể chia vị trí đứng ra thành 3 cự ly: Đứng gần bàn, đứng trung bình và đứng xa bàn. Trong đứng trung bình lại chia thành 2 nhóm: đứng trung bình gần và đứng trung bình xa.

Cự ky gần

Đứng gần bàn là vị trí đứng của người chơi đánh bán bàn bóng bàn một  khoảng nhỏ hơn 0,5m.

Cự ly trung bình

Đứng trung bình gần bàn là vị trí đứng của người chơi bóng bàn cách bàn bóng bàn khoảng 0,5-0,7m.

Đứng trung bình xa bàn là vị trí đứng của người chơi vợt bóng bàn cũ cách bàn bóng khoảng 0,7-1m.

Cự ly xa

Đứng xa bàn là vị trí đứng của người chơi bóng bàn cách bàn bóng 1m trở lên. Vị trí đứng của người chơi bóng bàn cần căn cứ vào loại hình cách đánh, đặc điểm kỹ thuật cá nhân khác nhau, khả năng di chuyển để có lợi nhất cho việc phát huy sở trường kỹ thuật trong lối đánh của mình.

Để thành thục trong cách chơi bóng bàn cần nhiều thời gian luyện tập và tuân thủ các luật bóng bàn theo quy định, cùng tìm hiểu về vị trí đứng và tư thế đứng khi chơi bóng bàn. Phương pháp chọn vị trí đứng khi chơi bóng bàn được xác định theo cự ly giữa người đánh bóng bàn với bàn bóng mà có thể chia vị trí đứng ra thành 3 cự ly: Đứng gần bàn, đứng trung bình và đứng xa bàn. Trong đứng trung bình lại chia thành 2 nhóm: đứng trung bình gần và đứng trung bình xa.

Tùy theo lối đánh bóng và phản công bóng sẽ có cách đứng và vị trí đứng để thuận lợi cho người đánh bóng bàn thực hiện ý đồ của mình, càng rèn luyện sẽ càng có thêm kinh nghiệm khi chuyển tư thế đứng cũng như cách di chuyển vị trí đứng.

About The Author

Add Comment